צחי בשרים ת"א

בשר טוב - הכל טוב

אנו סגורים

שווארמה

שווארמה בפיתה

35 ₪

שווארמה בחצי פיתה

24 ₪

שווארמה בבגט - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

40 ₪

שווארמה בלאפה

40 ₪

שווארמה במגש

60 ₪

מגש קטן נטו שווארמה

60 ₪

מגש גדול נטו שווארמה

120 ₪

שניצל

שניצל בפיתה

29 ₪

שניצל בבגט - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

34 ₪

שניצל בלאפה

34 ₪

שניצל במגש

43 ₪

פרגית

פרגית בפיתה - שיפוד 1

33 ₪

פרגית בפיתה - 2 שיפודים

49 ₪

פרגית בלאפה - שיפוד 1

38 ₪

פרגית בלאפה - 2 שיפודים

54 ₪

פרגית במגש - שיפוד 1

43 ₪

פרגית במגש - 2 שיפודים

60 ₪

פרגית בבגט - שיפוד 1 - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

38 ₪

פרגית בבגט - 2 שיפודים -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

54 ₪

סטייק פרגית במגש

56 ₪

פרגית + קבב בפיתה

50 ₪

פרגית + לבבות בפיתה

49 ₪

פרגית + כבד עוף בפיתה

49 ₪

פרגית + חליוואת בפיתה

58 ₪

פרגית + כבש בפיתה

58 ₪

פרגית + אדום בפיתה

58 ₪

פרגית + קבב בלאפה

55 ₪

פרגית + לבבות בלאפה

54 ₪

פרגית + כבד עוף בלאפה

54 ₪

פרגית + חליוואת בלאפה

63 ₪

פרגית + כבש בלאפה

63 ₪

פרגית + אדום בלאפה

63 ₪

פרגית + קבב בבגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

55 ₪

פרגית + לבבות בבגט - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

54 ₪

פרגית + כבד עוף בבגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

54 ₪

פרגית + חליוואת בבגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

63 ₪

פרגית + כבש בבגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

63 ₪

פרגית + אדום בבגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

63 ₪

פרגית + קבב במגש

57 ₪

פרגית + לבבות במגש

56 ₪

פרגית + כבד עוף במגש

56 ₪

פרגית + חליוואת במגש

76 ₪

פרגית + כבש במגש

76 ₪

פרגית + אדום במגש

76 ₪

שיפוד פרגית נטו

29 ₪

סטייק פרגית

סטייק פרגית במגש

56 ₪

מגש נטו סטייק פרגית

36 ₪

סטייק פרגית בפיתה

36 ₪

סטייק פרגית בלאפה

41 ₪

חזה עוף

חזה עוף בפיתה

29 ₪

חזה עוף בבגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

34 ₪

חזה עוף בלאפה

34 ₪

1 יחידה חזה עוף במגש

38 ₪

2 יח' חזה עוף במגש

52 ₪

קבב

קבב בפיתה - שיפוד 1

32 ₪

קבב בפיתה - 2 שיפודים

48 ₪

קבב בלאפה - שיפוד 1

37 ₪

קבב בלאפה - 2 שיפודים

53 ₪

קבב בבגט - שיפוד 1 - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

37 ₪

קבב בבגט - 2 שיפודים - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

53 ₪

קבב במגש - שיפוד 1

40 ₪

קבב במגש - 2 שיפודים

58 ₪

קבב + פרגית בפיתה

50 ₪

קבב + לבבות בפיתה

48 ₪

קבב + כבש בפיתה

57 ₪

קבב + אדום בפיתה

57 ₪

קבב + פרגית בלאפה

55 ₪

קבב + כבד עוף בלאפה

53 ₪

קבב + לבבות בלאפה

53 ₪

קבב + אדום בלאפה

67 ₪

קבב + כבש בלאפה

62 ₪

קבב + כבד עוף במגש

55 ₪

קבב + לבבות במגש

55 ₪

קבב + כבש במגש

75 ₪

קבב + אדום במגש

75 ₪

שיפוד קבב נטו

28 ₪

לבבות

לבבות בפיתה - שיפוד 1

31 ₪

לבבות בפיתה - 2 שיפודים

47 ₪

לבבות בלאפה - שיפוד 1

36 ₪

לבבות בלאפה - 2 שיפודים

52 ₪

לבבות בבגט - שיפוד 1 - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

36 ₪

לבבות בבגט - 2 שיפודים - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

52 ₪

לבבות במגש - שיפוד 1

39 ₪

לבבות במגש - 2 שיפודים

56 ₪

לבבות + פרגית בפיתה

49 ₪

לבבות + קבב בפיתה

48 ₪

לבבות + כבש בפיתה

56 ₪

לבבות + אדום בפיתה

56 ₪

לבבות + פרגיות בלאפה

54 ₪

לבבות + קבב בלאפה

53 ₪

לבבות + כבד עוף בפיתה

47 ₪

לבבות + כבש בלאפה

61 ₪

לבבות + אדום בלאפה

61 ₪

לבבות + פרגיות במגש

56 ₪

לבבות + קבב במגש

55 ₪

לבבות + כבד עוף במגש

54 ₪

לבבות + כבש במגש

74 ₪

לבבות + אדום במגש

74 ₪

שיפוד לבבות נטו

27 ₪

כבד עוף

כבד עוף בפיתה - שיפוד 1

31 ₪

כבד עוף בפיתה - 2 שיפודים

47 ₪

כבד עוף בלאפה - שיפוד 1

36 ₪

כבד עוף בלאפה - 2 שיפודים

52 ₪

מגש כבד עוף - שיפוד 1

39 ₪

כבד עוף במגש - 2 שיפודים

56 ₪

כבד עוף בבגט - שיפוד 1 - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

36 ₪

כבד עוף בבגט - 2 שיפודים -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

52 ₪

כבד עוף + פרגית בפיתה

49 ₪

כבד עוף + קבב בפיתה

48 ₪

כבד עוף + לבבות בפיתה

47 ₪

כבד עוף + אדום בפיתה

56 ₪

כבד עוף + פרגית בלאפה

54 ₪

כבד עוף + קבב בלאפה

53 ₪

כבד עוף + לבבות בלאפה

52 ₪

כבד עוף + אדום בלאפה

61 ₪

כבד עוף + פרגית במגש

56 ₪

כבד עוף + קבב במגש

55 ₪

כבד עוף + לבבות במגש

54 ₪

כבד עוף + אדום במגש

74 ₪

שיפוד כבד עוף נטו

27 ₪

חליוואת

חלוויאת בפיתה - שיפוד 1

40 ₪

חליוואת בפיתה - 2 שיפודים

70 ₪

חלוויאת בלאפה - שיפוד 1

45 ₪

חליוואת בלאפה - 2 שיפודים

70 ₪

חליוואת במגש - שיפוד 1

57 ₪

חליוואת במגש - 2 שיפודים

84 ₪

חליוואת בבגט - שיפוד 1 -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

45 ₪

חליוואת בבגט - 2 שיפודים -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

75 ₪

חליוואת + פרגית בפיתה

58 ₪

חליוואת + כבד עוף בפיתה

56 ₪

חליוואת + קבב בפיתה

57 ₪

חליוואת + לבבות בפיתה

56 ₪

חליוואת + ביצי הודו בפיתה

70 ₪

חליוואת + כבש בפיתה

70 ₪

חליוואת + אדום בפיתה

70 ₪

חליוואת + פרגית בלאפה

63 ₪

חליוואת + כבד עוף בלאפה

61 ₪

חליוואת + קבב בלאפה

62 ₪

חליוואת + לבבות בלאפה

61 ₪

חליוואת + ביצי הודו בלאפה

75 ₪

חליוואת + כבש בלאפה

75 ₪

חליוואת + אדום בלאפה

75 ₪

חליוואת + פרגית במגש

76 ₪

חליוואת + כבד עוף במגש

74 ₪

חליוואת + קבב במגש

75 ₪

חליוואת + לבבות במגש

74 ₪

חליוואת + ביצי הודו במגש

84 ₪

חליוואת + כבש במגש

84 ₪

חליוואת + אדום במגש

84 ₪

שיפוד חליוואת נטו

36 ₪

כבש

כבש בפיתה - שיפוד 1

40 ₪

כבש בפיתה - 2 שיפודים

70 ₪

כבש בלאפה - שיפוד 1

45 ₪

כבש בלאפה - 2 שיפודים

75 ₪

כבש במגש - שיפוד 1

57 ₪

כבש במגש - 2 שיפודים

84 ₪

כבש + פרגית בפיתה

58 ₪

כבש+ כבד עוף בפיתה

56 ₪

כבש + קבב בפיתה

57 ₪

כבש + לבבות בפיתה

56 ₪

כבש + ביצי הודו בפיתה

70 ₪

כבש + אדום בפיתה

70 ₪

כבש+ חלוויאת בפיתה

70 ₪

כבש + פרגית בלאפה

63 ₪

כבש + קבב בלאפה

62 ₪

כבש + לבבות בלאפה

61 ₪

כבש+ כבד עוף בלאפה

66 ₪

כבש + ביצי הודו בלאפה

75 ₪

כבש + אדום בלאפה

75 ₪

כבש+ חלוויאת בלאפה

75 ₪

כבש + פרגית במגש

76 ₪

כבש + קבב במגש

75 ₪

כבש + כבד עוף במגש

74 ₪

כבש + לבבות במגש

74 ₪

כבש + ביצי הודו במגש

84 ₪

כבש + אדום במגש

84 ₪

כבש+ חלוויאת במגש

84 ₪

שיפוד כבש נטו

36 ₪

שומן כבש

שומן כבש בפיתה - שיפוד 1

40 ₪

שיפוד שומן כבש נטו

36 ₪

אדום

בשר אדום בפיתה - שיפוד 1

40 ₪

בשר אדום בפיתה - 2 שיפודים

70 ₪

בשר אדום בלאפה - שיפוד 1

45 ₪

בשר אדום בלאפה - 2 שיפודים

75 ₪

מגש אדום - שיפוד 1

57 ₪

בשר אדום במגש - 2 שיפודים

84 ₪

אדום + פרגית בפיתה

58 ₪

אדום + כבד עוף בפיתה

56 ₪

אדום + קבב בפיתה

57 ₪

אדום + לבבות בפיתה

56 ₪

אדום + ביצי הודו בפיתה

70 ₪

אדום + כבש בפיתה

70 ₪

אדום + פרגית בלאפה

63 ₪

אדום + כבד עוף בלאפה

61 ₪

אדום + קבב בלאפה

62 ₪

אדום + לבבות בלאפה

61 ₪

אדום + כבש בלאפה

75 ₪

אדום + ביצי הודו בלאפה

75 ₪

אדום + פרגית במגש

76 ₪

אדום + כבד עוף במגש

74 ₪

אדום + קבב במגש

75 ₪

אדום + לבבות במגש

74 ₪

אדום + ביצי הודו במגש

84 ₪

אדום + כבש במגש

84 ₪

שיפוד אדום נטו

36 ₪

ביצי הודו

ביצי הודו בפיתה - שיפוד 1

40 ₪

ביצי הודו בפיתה - 2 שיפודים

70 ₪

ביצי הודו מגש - שיפוד 1

57 ₪

ביצי הודו במגש - 2 שיפודים

84 ₪

ביצי הודו בלאפה - שיפוד 1

45 ₪

ביצי הודו בלאפה - 2 שיפודים

75 ₪

ביצי הודו+ לבבות בפיתה

56 ₪

ביצי הודו + כבש בפיתה

70 ₪

ביצי הודו + אדום בפיתה

70 ₪

ביצי הודו + פרגית בפיתה

58 ₪

ביצי הודו + כבד עוף בפיתה

56 ₪

ביצי הודו + קבב בפיתה

57 ₪

ביצי הודו + לבבות בלאפה

61 ₪

ביצי הודו + פרגית בלאפה

63 ₪

ביצי הודו + קבב בלאפה

62 ₪

ביצי הודו + כבש בלאפה

75 ₪

ביצי הודו + אדום בלאפה

75 ₪

ביצי הודו + כבד עוף בלאפה

61 ₪

ביצי הודו + לבבות במגש

74 ₪

ביצי הודו + כבש במגש

84 ₪

ביצי הודו + אדום במגש

84 ₪

ביצי הודו + פרגית במגש

76 ₪

ביצי הודו + כבד עוף במגש

74 ₪

ביצי הודו + קבב במגש

75 ₪

שיפוד ביצי הודו נטו

36 ₪

סטייקים

סטייק אנטריקוט במגש

110 ₪

צלעות כבש במגש

125 ₪

נקניקיות

פיתה נקניקיות חריף

31 ₪

לאפה נקניקיות חריף

35 ₪

בגט נקניקיות חריף - זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

35 ₪

מגש נקניקיות חריף

48 ₪

פיתה נקניקיות רגיל

24 ₪

לאפה נקניקיות רגיל

28 ₪

בגט נקניקיות רגיל -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

28 ₪

מגש נקניקיות רגיל

42 ₪

פלאפל

פלאפל בפיתה

18 ₪

פלאפל בחצי פיתה

12 ₪

פלאפל לאפה

22 ₪

פלאפל במגש + תוספות

30 ₪

בגט פלאפל

22 ₪

5 כדורי פלאפל

4 ₪

פלאפל נטו במגש קטן

20 ₪

פלאפל נטו במגש גדול

30 ₪

חביתת ירק

חביתת ירק פיתה- זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

19 ₪

חביתת ירק לאפה- זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

22 ₪

חביתת ירק במגש + תוספות- זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

30 ₪

בגט חביתת ירק -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

22 ₪

סלטים

חומוס-רבע קילו

9 ₪

חומוס-חצי קילו

14 ₪

טחינה-רבע קילו

9 ₪

טחינה -חצי קילו

14 ₪

סלט-מגש גדול

14 ₪

סלט-מגש קטן

9 ₪

טורקי-רבע קילו

9 ₪

סלסה-רבע קילו

9 ₪

מגש חמוצים קטן

9 ₪

מגש חמוצים גדול

14 ₪

מגש כרוב אדום גדול

14 ₪

מגש כרוב לבן גדול

14 ₪

מגש כרוב לבן קטן

9 ₪

מגש כרוב אדום קטן

9 ₪

חצי פיתה סלטים

9 ₪

פיתה סלטים

14 ₪

לאפה סלטים

18 ₪

שקשוקה

שקשוקה בפיתה- זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

19 ₪

שקשוקה לאפה- זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

25 ₪

שקשוקה מגש+תוספות- זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

30 ₪

שקשוקה בגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 13:00

22 ₪

תוספות

צ'יפס - מנה

8 ₪

אורז-מגש גדול

22 ₪

אורז-מגש קטן

14 ₪

5 פיתות

7 ₪

10 פיתות

13 ₪

לאפה

5 ₪

בגט -זמין מא' עד ה' מ 10:00 ועד 14:00

5 ₪

קובה בשר- יחידה

8 ₪

קובה בשר- 3 יחידות

20 ₪

קינוחים

מבצע קינוחים 2 ב- 22 ש"ח

22 ₪

מבצע קינוחים 3 ב-30 ש"ח

30 ₪

בוואריה

13 ₪

מוס שוקולד

13 ₪

מלבי

13 ₪

קדאיף

13 ₪

פנקוטה

13 ₪

מוס קפוצ'ינו

13 ₪

מוס וניל פירות יער

13 ₪

שתייה

קולה

9 ₪

קולה זירו

9 ₪

פאנטה

9 ₪

ספרייט

9 ₪

אשכוליות

9 ₪

ענבים

9 ₪

סודה

8 ₪

ICE TEA

9 ₪

מים מינרליים

8 ₪

תפוזים

9 ₪

לימונדה טבעית

8 ₪

בירה שחורה

10 ₪

בירה טובורג

12 ₪

בירה קרלסברג

12 ₪

קוקה קולה 1.5 ליטר

12 ₪

קולה זירו 1.5 ליטר

12 ₪

לא להצגה

תפודים - זמין בימי שני וחמישי עד השעה 17:00

אורז ורוטב שעועית - זמין מא' עד ה' עד השעה 17:00

אורז ורוטב אפונה וגזר- זמין מא' עד ה' עד השעה 17:00

אורז ללא רוטב - זמין מא' עד ה' עד השעה 17:00

פירה- זמין מא' עד ה' עד השעה 17:00

צחי בשרים ת"א

דרך קיבוץ גלויות 106, תל אביב יפו


02006

משלוחים ואזורי משלוח

 • ת"א - צפון (סניף ת"א) - כל השבוע למעט מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 60 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 100 ש”ח

 • תל אביב מרכז (סניף ת"א) - כל השבוע למעט מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 60 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 50 ש”ח

 • ר"ג+גבעתיים (סניף ת"א) - כל השבוע למעט מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 60 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 80 ש”ח

 • דרום ת"א + יפו (סניף ת"א) - כל השבוע למעט מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 60 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 50 ש”ח

 • אזור (סניף ת"א) - כל השבוע למעט מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 60 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 50 ש”ח

 • בית דגן ומשמר השבעה (סניף ת"א)

 • מינימום זמן משלוח: 60 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 80 ש”ח

 • ת"א - צפון (סניף ת"א) - מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 90 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 100 ש”ח

 • תל אביב מרכז (סניף ת"א) - מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 75 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 50 ש”ח

 • ר"ג+גבעתיים (סניף ת"א) - מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 90 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 80 ש”ח

 • דרום ת"א + יפו (סניף ת"א) - מוצ"ש

 • מינימום זמן משלוח: 75 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 50 ש”ח

 • צריפין

 • מינימום זמן משלוח: 75 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 10 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 120 ש”ח

 • חולון(סניף ת"א)

 • מינימום זמן משלוח: 60 דקות

 • מינימום דמי משלוח: 8 ש”ח

 • מינימום להזמנה: 50 ש”ח

 • שעות פתיחה

  ראשון - חמישי: - 02:00

  שישי: סגור

  שבת: 11:00 - 13:00